Zařízení A1P1 pro řízení a sběr dat z rentgenového difraktometru

Fotografie

Celkový pohled na zařízení

Další materiály a odkazy

  • Prezentace (pdf)