Naše služby

Co vam nabízíme?

  • Operativní přístup
  • Respektování vašeho pohledu
  • Promyšlenost a systémová čistota řešení
  • Spoluzodpovědnost s vámi za systém jako celek
  • Účast na vývoji systému od námětu až po úpravy za provozu

Jak probíhá řešení projektu

Účast na projektu

Nejlepších výsledků dosahujeme, můžeme-li se podílet na vývojových pracích od samého začátku, kdy je formulován pouze záměr.

Simulace objektu

Pro úlohy automatizace výroby nebo měřícího systému, které to svým rozsahem vyžadují, nejprve simulujeme chování řízené soustavy na počítači.

Simulace řízení

Následně rozšíříme program pro simulaci a vizualizaci obejktu o řídící program a provedeme simulaci celého automatizovaného systému.

Řídící systém

Technické vybavení v potřebné struktuře sestavíme na míru z vybraných modulů řídícího systému, speciálních modulů a ze silových prvků.

Dodatečná přání

Spolupracujeme na úpravách systému za provozu. Cítíme spoluzodpovědnost se zákazníkem za úspěch realizace každého systému jako celku.