Pikosekundová časoměrná jednotka

SLR (Satellite Laser Ranging) je systém dálkoměrné techniky využívající technologie měření "časové vzdálenosti" mezi vysílaným laserovým pulsem a přijatým pulsem od odražeče umístěného na satelitu. Vyhodnocované zpoždění mezi pulsy se měří s vysokou přesností, která se v čase technologickým pokrokem neustále zvyšuje. V současné době (2012) se dosahuje přesnosti pod 10-12 sekundy. Hodnota "časové vzdálenosti" je přímo úměrná vzdálenosti mezi pozemním dálkoměrným systémem SLR a satelitem, který se pohybuje na oběžné dráze Země. Výsledně je vzdálenost je měřena s přesností několika mm.

Firma AREM PRO, s.r.o. se podílena na vývoji a realizaci zařízení P-PET, které bylo schopno měřit časové vzdálenosti s přesností 2,5 ps a generovat "časovou bránu" umožňující zachycovat pouze ty fotony, které byly skutečně odražené od satelitu. Postupně byly realizovány čtyři kusy těchto zařízení, které představovaly technologickou špičku v dané oblasti.

Dále byl vytvořen systém BELA měřící s přesností 100 ps. Tento systém měl sloužit jako demonstrátor funkce systému P-PET a umožňovat vývoj experimentální aparatury pro systém P-PET před jeho pořízením.

Pikosekundový časovač P-PET a demonstrátor BELA Pikosekundový časovač P-PET a demonstrátor BELA

Fotografie

Další materiály a odkazy

  • Prezentace Multi kilo Hertz laser ranging for deep space missions (pdf)
  • Prezentace SLR Portable Calibration Standard Mission Review (pdf)