Stroje pro řezání vodním paprskem

Od roku 2006 spolupracujeme se společností PTV, spol. s r.o. vyrábějící stroje pro řezání vodním paprskem. Vyvinuli jsme pro PTV řídící systém na bázi našeho produktu Cnc886/Win rozšířený o specifické funkce pro řezání vodním paprskem.

Za dobu působení jsme do srpna 2012 realizovali 280 aplikací.

Vlastnosti řídícího systému

  • Založen na průmyslovém PC v prostředí Windows XP Embedded
  • Software řídicího systému sdružuje jak funkce CNC řízení tak speciálně pro firmu PTV vyvinuté funkce řízení řezacího procesu (více viz #2)
  • Různé typy transformace souřadného systému (posunutí, rotace, …)
  • Parabolické rampy pro potlačení ryvu
  • Předpočet trajektorie s plánováním rychlosti podle dynamických možností stroje.
  • Pětiosé korekce pro využití rotačních os A a B pro funkci Progres Jet a 5AX

Ukázka obrazovek řídícího systému

Fotografie některých strojů

Další odkazy a informace

  1. Web PTV, spol. s r.o.
  2. Článek z časopisu Pražská Polytechnika o technologii vodního paprsku od autora Cnc886/Win